Νικόλαος Επισκοπόπουλος  (Ζάκυνθος 1874 - Παρίσι 1944)

Νικόλαος Επισκοπόπουλος

 

Ο Νίκος Επισκοπόπουλος γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1874. Αρχίζει να φοιτά στο Ελληνικό Σχολείο της Ζακύνθου, αλλά σύντομα εγκαταλείπει το σχολείο και συνεχίζει να μορφώνεται μόνος του. Έχει ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από τη λογοτεχνία αλλά και τη φυσική και τη χημεία  και ήδη στα δεκαπέντε του δουλεύει ως βοηθός συνταγολόγος φαρμακοποιού και στα δεκαέξι του συγγράφει και εκδίδει το δικό του φιλολογικό ημερολόγιο. Το 1892 μετά το θάνατο του πατέρα του εγκαθίσταται στην Αθήνα όπου με τη βοήθεια του Ξενόπουλου δημοσιεύει άρθρα επιστημονικού, αλλά και λογοτεχνικού περιεχομένου (τα δεύτερα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία) στην εφημερίδα Άστυ. Το 1893 γράφει το διήγημα Ut diesse mineur που τον καθιστά γνωστό και συμβάλλει στην πρόσληψή του ως μόνιμου συντάκτη στην εφημερίδα Άστυ. Στη συνέχεια γράφει σε πληθώρα εφημερίδων (Ημερολόγιον Σκόκου, Το Περιοδικόν μας, Εστία, Παναθήναια, Τέχνη) άρθρα, χρονογραφήματα, κριτικές και μεταφράσεις κυρίως των έργων του D’Annunzio, Baudelaire, Poe, και Anatole France.  Παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές τάσεις και του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Anatole France κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα. Ο Anatole France εντυπωσιάζεται από τον Επισκοπόπουλο και τον παρακινεί να εγκατασταθεί μόνιμα στο Παρίσι. Πράγματι ο συγγραφέας εγκαθίσταται στην πόλη του Φωτός το 1904 και αρχίζει να δημοσιεύει άρθρα σε μεγάλα περιοδικά του Παρισιού (Figaro, Le Matin, Revue des revues). Επίσης γράφει διηγήματα και μελέτες γύρω από ξένους συγγραφείς. Είναι ιδιαίτερα επηρεασμένος από το κίνημα του Αισθητισμού και στρέφεται προς την ερωτική λογοτεχνία. Θεωρείται προάγγελος των μοντέρνων αφηγηματικών τεχνικών στην Ελλάδα. Πεθαίνει στο Παρίσι το 1944.

 

ΕΡΓΑ

 

ΠΗΓΕΣ        

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

«Πανδέκτης», Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών [http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/60903 (10/06/2015)]

© ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Α.Π.Θ.