Αποτυπώματα της παράδοσης στο Νεοελληνικό Θέατρο από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους
(κωδ. Έργου: 91453, Ιούλιος 2014-Οκτώβριος 2015)
Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

 

Ερευνητική ομάδα: Κωνσταντίνα Ριτσάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, επιστημονικά υπεύθυνη

Ελένη Αναστασίου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ, ερευνήτρια

Ελένη Μανιάτη, Πτυχιούχος του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ, ερευνήτρια

Ευστάθιος Μπουχουράς, Δρ. Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, σύμβουλος ανάπτυξης ιστοσελίδας

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟ

Οι πρωτογενείς πηγές του κινήματος

 

 

 

Συμβολισμός και Θέατρο

 

 

  Πίνακας πρωτογενών πηγών του ευρωπαϊκού Συμβολισμού

 

Κείμενο

Συγγραφέας

Πρώτη δημοσίευση

Πηγή

 

«Les décadents. Réponse à Paul Bourde»

 

 

Jean Moréas

 

XIXe siècle 11/8/1885

 

Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Les premières armes du Symbolisme.Το βιβλίο εντοπίστηκε στο  δικτυακό τόπο http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

«Manifeste Littéraire» 

 

 

Jean  Moréas 

 

Figaro, 18/9/1886 

 

Περιλαμβάνεται στο βιβλίο Les premières armes du Symbolisme. Το βιβλίο εντοπίστηκε στο  δικτυακό τόπο http://gallica.bnf.fr/ 

 

«Notes sur la littérature wagnérienne et les livres en 1885-1886»

 

Théodore de Wyzewa

 

Revue wagnérienne 8/6/1886

 

Το φύλλο της εφημερίδας εντοπίστηκε στο  δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

«Etude sur Mallarmé»

 

Théodore de Wyzewa

 

 

 

La Vogue,

Ιούλιος 1886

 

Το άρθρο εντοπίστηκε στο βιβλίο του Théodore de Wyzewa  Nos maîtres, études [et] portraits littéraires στο  δικτυακό τόπο https://archive.org/details/nosmaitrestude00wyze

 

 

Προλεγόμενα στο βιβλίο

Traité du verbe
 

Έργο του Réné Ghil
Πρόλογος γραμμένος από τον
Mallarmé

 

1886

 

O πρόλογος εντοπίστηκε στο δικτυακό τόπο https://www.uni-due.de/lyriktheorie/texte/1886_mallarme.html

 

 

Les premières armes du Symbolisme 

 

 

Léon Vanier
(επίμ.)

 

1889

 

Το βιβλίο εντοπίστηκε  στο δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

Lart symboliste 

 

Georges Vanor 

 

1889

 

Το βιβλίο εντοπίστηκε  στο δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

La littérature de tout à l’heure

  

Charles Morice

 

1889

 

Το βιβλίο εντοπίστηκε  στο δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

Enquête sur l’évolution littéraire  

 

 

Jules Hurret

 

L’écho,

3 Μαρτίου - 5 Ιουλίου 1891

 

Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα και την ίδια χρονιά σε βιβλίο. Το βιβλίο εντοπίστηκε  στο δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

 

Πρόλογος στο βιβλίο Le livre des Masques


 

Rémy de Gourmont


1896

 

 

Το βιβλίο εντοπίστηκε  στο δικτυακό τόπο  http://gallica.bnf.fr/ 

 

 

«Confession de poète»

 

Maurice

Maeterlinck 

 

 

1890

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999,  σ. 453-456.

 

«Menus Propos. Le théâtre»

 

 

Maurice

Maeterlinck

 

 

1890

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 457-463.

 

«Sur la Damnation de l’artiste» 

 

 

Maurice

Maeterlinck 

 

 

1890

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 464-466.

 

«Lettre à Edmond Picard»

 

Maurice Maeterlinck

 

 

1891

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 467-468. 

 

 

«Introduction à la psychologie des songes» 

 

 

Maurice Maeterlinck

 

1892

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 469-473.

 

«A propos d’Éleusis»

 

 

Maurice Maeterlinck

 

 

1894

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 474-478.

 

«Au sujet du Théâtre de l’Œuvre» 

 

 

Maurice Maeterlinck

 

 

1894

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 479-486.

 

«Le tragique quotidien»

 

Maurice
Maeterlinck

 

Trésor des humbles
1896
 

 

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 487-494.

 

«Préface au théâtre de 1901»


Maurice
Maeterlinck


1901

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 495-503.

 

«L’évolution du mystère»

 

Maurice
Maeterlinck

 

Le Temple enseveli

1902

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 504 - 534

 

«Le drame moderne»

 

Maurice
Maeterlinck

 

 

1904

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 535-542.  

 

«A propos du Rois Lear»

 

Maurice
Maeterlinck

 

L’Intelligence des fleurs

1907 

 

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 543-548.

 

«Notice à propos de la traduction de Macbeth»

 

Maurice
Maeterlinck

 

 

1909

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 549-550.

 

«“Introduction” de Maeterlinck à sa traduction de La Tragédie de Macbeth»

 

Maurice
Maeterlinck

 

 

1910

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 551-565.

 

«Discours en Italie» 

 

 

Maurice
Maeterlinck

 

1934

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 566-567.

 

«A propos des Fiançailles»

 

 

Maurice
Maeterlinck

 

Le Sablier

 1936

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 568-571.

 

«La chanson de Mélisande »

 

Maurice
Maeterlinck

 

La Grande Porte

1939 

 

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 572

 

«Le vieil arbre »

 

Maurice
Maeterlinck

 

L’Autre Monde ou le Cadran stellaire 1942 

 

 

Maurice Maeterlinck, Œuvres I. Le réveil de l’âme. Poésie et essais, Complexe, 1999, σ. 573-578. 

 
 ΠΗΓΕΣ 


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ